Kontrola, plnenie a dezinfekcia klimatizácie

Používaním klimatizácie sa postupne míňa chladiace médium a klimatizácia prestáva správne fungovať a chladiť. Doplnením chladiva a oleja v pravidelných intervaloch predchádzame poškodeniu kompresora klimatizácie vodou absorbovanou chladiacim médiom.

Chladiace médium sa v klimatizačnom systéme prirodzene odparuje do okolia. Tým klesá účinnosť, výkon klimatizácie. Takže aj keď máte klimatizačný systém úplne v poriadku, jednoducho je potrebné raz za čas(aspoň každé dva roky) klimatizáciu doplniť.

V klimatizačnom systéme sa využíva špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora ale hlavne má schopnosť naväzovať na seba okolitú vlhkosť a nečistoty, čím klesá jeho schopnosť mazania a tým sa vystavuje kompresor a ostatné súčasti možnej korózii a vzniku kyselín.

Preto je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu klimatizácie.

Odporúčame vám zároveň raz ročne vykonať dezinfekciu prieduchov v interiéri ozónom, ktorý vás zbaví mikroorganizmov, zápachu a plesní.

V klimatizačnom systéme sa usadzujú škodlivé mikroorganizmy, baktérie a plesne, ktoré cez prúdiaci vzduch pri zapnutej klimatizácii vdychuje posádka celého vozidla.

Dezinfekciou zbavíte svoje vozidlo plesní a baktérií a začnete dýchať čistý vzduch. Dezinfekciu klimatizácie odporúčame opakovať raz ročne.