Opatrenia v súvislosti so súčasnou situáciou ohľadom šírenia ochorenia COVID-19

AutoExpres prijal všetky nevyhnutné opatrenia v súvislosti so súčasnou situáciou ohľadom šírenia ochorenia COVID-19. Plne rešpektujeme všetky nariadenia a opatrenia Vlády SR a ostatných zodpovedných štátnych orgánov a zložiek.

Zároveň je AutoExpres pripravený poskytovať svoje služby v nadväznosti s aktuálnymi nariadeniami a aj v tejto náročnej a zložitej situácii reagovať na potreby našich klientov.